Spanien

Antequerra
I Antequera 50 km nord for Malaga ligger en af verdens største Megalither. Den består af 3 bygninger, hvoraf de 2 er tæt beliggende medens den sidste er ca. 1 km i fugleflugtlinie mere mod øst.
Det drejer sig om Dolmen de Menga, Dolmen de Viera og Dolmen de Romerol.
Vi så disse 3 steder første gang i januar 2004. Dengang måtte man ikke fotografere indeni, så vort billed materiale fra dengang er sparsomt.
Det forbud var der ikke denne gang.

Den største forskel på de 2 gange er den brønd, der er fundet i Menga.
Når denne sammenholdes med stolpehullerne, må man uvægerligt gå væk fra teorien om, at de Menga har været et gravsted.
Menga må have været et beboelsessted med rum adskilt af vægge.
De mange indristninger i væggene rundt om tyder også på beboelse.
Mere nærliggende er så, at Viera har været gravsted for beboerne i Menga.
Romerol er ikke opbygget af kæmpesten som de 2 andre, men af flade sten lagt horizontalt. På trods af dette var der ikke tegn på indsiven af vand, som det er set i andre steder hvor der er brugt vandrette sten.
Romerol, der er af lidt senere oprindelse, frembyder for mig at se ikke noget klart billede, og den kan have været brugt til det ene eller andet formål.


Dolmen de MENGA 37.01.23 N, 4.32.57 VIndgangen 2007

Indgangen med den 180 tons store dæksten. Der er lavet en del restaureringsarbejde, hvorunder derer brugt en
del beton lignende materiale til fixering af stenenes indbyrdes relationer

Indgangen 2004 2007 Stjerne ristet ind i væggen ved indgangen
     
Vægsten inde i rummet. NB mørke farve synes at være følger af nedsivende vand. Det mener jeg ikke var der for 3 år siden. Jeg er bange for at noget dækmateriale er væk og så kan regnvand sive ind.

 
støttesten. NB. Huler i stenen. hånd i hul på støttesten - NB : Se Taula Torralba på menorca
     


Kig ned i brønden længest inde i rummet.
Dolmen de Viera 37.01.23 N, 4.32.57 V  
Den renoverede indgang lige før man går ind Indgangen set indefra
Den bageste væg. Et hul er lukket med cement  
   
Dolmen de Romerol 37.01.29 N, 4.37.33 V

Set fra vejen

Indgangspartiet

 

 

 

 

 

Indgangen set indefra. NB de smalle sten i forhold til
stenene i Menga og Viera

Indgangsåbningen til forreste rum Gangen til bageste rum Bageste rum med spejl til at se loftet i rummet. Der var ikke adgang til bageste rum.