Malta 1982

Hypogeum

Hypogeum er et stort Megalith anlæg, som på sin måde er meget velbe-varet. Det har været et reli-giøst sted med begravelser

 
Stedet er i flere etager, og man ser her nedgang til lokalerne i nedre etage.  
Der er dele man kan studerer dernede  
     

Tarxien

Indgangen

 
Spiralmønsteret ses overalt fra Malta til Irland  
Fødder fra en statue.
Disse kæmpe statuer af fede personer findes på malta. Betydningen er ikke helt kendt af experter.
 
Malta 2007    
Ggantija
36.02.50 N
14.16.08 E
Ligger på Gozo
Vist nok den ældste af megalitherne.
Ggantija
36.02.50 N
14.16.08 E
Placed on Gozo.
Surpose it is the oldest of the Megalith on the Maltesian Islands
Udefra nord Outside from North
Den østlige del set udefra mod Nord. East part seen against North
Den vestlige indre del mod vest The west part against west
NB! huller i sten sikkert fra dørkarm NB! The lock on laying stone is surely from a door-case
Væggene er blevet ustabile efter udgravningerne The Walls has become unstable after the excavation
NB. Huller som har siddet ved et passagested. NB! The Hole which was placed by a passage.
     

Skorba
35.55.15.15 N
14.22.39.65 E
ældste på Malta.
Bygget i flere omgange
Kun åbent for besøg
ti.kl. 11 til 12

Skorba
35.55.15.15 N
14.22.39.65 E
Oldest on Malta.
Rebuild many times.
Open only Tuesday 11-12 a´clock
Skitse over hele området, men det meste er i dag væk. Outline over the area, much is not existing today.
Vestlige del Western part
Centrale del Central part
Samme fra lidt længere afstand. Same from a little longer distance.
     
Tarxien
35.52.09.00 N
14.30.43.00 E

Billedet viser at man brugte disse rullesten til at transportere de store sten

Tarxien
35.52.09.00 N
14.30.43.00 E

Picture show that they used these boulder to transport the big stones

Skitse, man starter nede til venstre. Outline over the area. Start roundtrip down left.
Ulla ved indgang og samme sted som for 25 år siden. Ulla by entrance on same place where she was 25 years ago.
Okse afbilledet og fisk nedenunder An Ox and a fish
Parti fra det indre An internal place
Parti fra det indre An internal place
Parti fra den ældste del From the oldest Part
Ved siden af underdelen til en af de fede damestatuer Next to the statues og the fat women
NB! Hullerne, som viser , at stenene er væltede. NB! Holes showing that the stones has fallen down
Mønstre på sten The pattern on stones
Mønstre på sten The pattern on stones
Mønstre på sten The pattern on stones
     
Ta Hagrat
35.55.08.80 N
14.22.06.80 E
Ta Hagrat
35.55.08.80 N
14.22.06.80 E
Indgang efter forgård Entrance after Forecourt
Parti fra det indre An internal place
Parti fra det indre An internal place
     

Mnajdra
35.49.36.45 N
14.26.10.45 E

Skitse over Mnajdra

Mnajdra.
35.49.36.45 N
14.26.10.45 E

Outline

Huller fra en dør. Hole from a passage
Samme sted modsat Same place opposite
Parti fra det indre An internal place
Parti fra det indre An internal place
Den største vægsten The biggest wallstone
Parti fra det indre An internal place
Parti fra det indre An internal place
Parti fra det indre An internal place
Parti fra det indre An internal place
Parti fra det indre An internal place
Parti fra det indre An internal place
Vægpartier der er styrtet sammen for nyligere Part of the Walls which turned down recently
     
Hagar Qim
35.49.40.00 N
14.26.31.00 E
Indgang
Hagar Qim
35.49.40.00 N
14.26.31.00 E
Entrance
Parti fra ydervæggen An external place
Parti fra det indre An internal place
Et bord A Table
Et symbol i sten A symbol in stone
Et hul i sten som kan have været til led i en væg A hole in the stone, which can be part of a wall
     
Hjulspor ved Dingli
35.52.58.80 N ?
14.21.06.69 E ?
Cart Ruts
35.52.58.80 N ?
14.21.06.69 E ?
   
   
   
     
Ghar Dalam
35.50.10.00 N
14.31.42.00 E
Ghar Dalam
35.50.10.00 N
14.31.42.00 E

 
   
Stalaktitter og stalagmitter.
I hulen havde man fundet dyreknogler fra mini elefanter og andre dyr man i dag kun ser i Afrika og dér i normal størrelse.
Stalactite og stalagmites.
In the cave there were found bones from mini elephants and other animals, which only are seen in Africa and there in normal dimensions.
   
Gangen slutter pga farer End of walkway (danger)
Tilbageblik mod indgangen View towards entrance