Astro-arkæologi

1:
Vi vil gerne i det efterfølgende viser lidt om stenaldermenneskenes kendskab til solens vandring over himmelvælvingen samt at stenalderens mennesker havde kendskab til de matematiske regler solen følger, så de kunne lave de bygninger hvori de dyrkede solen.

2:
Solens bevægelse over himlen beskriver en sinuskurve over året.
En Sinusknude ser ud som vi ser det her.
Der hvor kurverne vender henholdsvis fra nedadgående til opadgående og omvendt sker ved sommer og vinter solhverv.
Differentialkvotienterne er lig med hældningen på de enkelte kurvestykker Differentialkvotienterne skifter fortegn fra positiv til negativ og omvendt ved sommer- og vintersolhverv.
Det har man udnyttet i Newgrange og Stonehenge, medens man i abusimbel har valgt 2 andre tidspunkter på sinuskurven til at få solen til at belyse bestemte punkter.

Punkterne O og F repræsenterer de 2 steder på kurven, hvor solen når ind i bunden af Abu Simbel. Punktet T er jævndøgn.
Ved kurvenes top og bundpunkter når solen lige netop ind gennem stenene i Stonehenge og hullet i Newgrange.

3:
Newgrange er ca. 5000 år gammel, og at den i realiteten allerede var "forladt" da Stone Henge blev bygget ca. 1000 år senere. Newgrange ligger lidt nord for Dublin. Her er der lige over indgangsdøren bygget et hul, formet så solen d. 21 decembr kl ca. 9 stråler lige ind i det bageste kammer efter at have tilbagelagt ca. 100 meter mellem store stensøjler.
Den 21.12 er jo netop den dato hvor sinuskurven for solen bevægelse ændre sig i vintersolhverv.
Byggeteknik.
Newgrange og nogle huse, vi så på Dingle halvøen, var lavet af store relativt flade sten, som var lagt ind over hinanden med den største længderetning radiært mod centrum. På den måde kan man lave en vægbue, som ikke vælter ned centralt. Disse huse var ca. 3000 år gamle. En lille kirke (Gallarus Oratory) var bygget på pricipielt samme måde, men altså kun ca. 1200 år gammel, havde en så fin tilhugning af stenene, at det var regn- og vindtæt. Regntætheden blev lavet ved, at man havde sørget for, at stenene blev lagt, så den yderste del af stenen var lavere end den centrale del.
Husene var bikubeformede. I Newgrange var der lagt jord over, men set indefra og så godt man kunne vurdere, var det samme princip. Der havde ikke været vand i bygningen i 5000 år, bortset fra det af mennesker indslæbte.
Newgrange blev forladt og i realiteten først genopdaget i de sidste 100 år.
I dag kan man komme ind og se hele området med de øvrige kæmpehøje.

4:
STONEHENGE er formentlig bygget som et tempel. Man mener, at der har været menneske ofringer. Den 21.6 står solen op i sit nordøstligste punkt på sin årlige vandring i den sinusformede kurve, og nu er vi i solens sommersolhverv. Her kan man så se, at strålerne fra morgensolen denne ene dag kan nå hele vejen imellem spalten på de 2 store tykke sten, mod et mål længere bagude. STONEHENGE er nok mere kendt end NEWGRANGE, men er noget yngre ca. 3200 år gammel. Da den blev bygget var NEWGRANGE måske allerede ruin.

5:
ABU SIMBEL er bygget af RAMSES D. ANDEN. Derfor kender vi ret nøje tidspunktet for dets opførelse, nemlig for 3200 år siden. RAMSES D. ANDEN er som bygherre nok for egypterne, hvad kong Christian d. lV er for Danmark. I ABU SIMBEL er der et bageste rum hvor der sidder 4 statuer. 2 gange om året (20/10 & 20/2) belyser solen alle 4 statuer. For at lave disse bygningsværker må ægypterne have haft kendskab til matematik. Det er kun i Egypten, vi kan finde tegn på dette kendskab.
På de britiske øer er der fugtigt, og har man brugt papyruslignende forgængeligt materiale, er det for længst forgået, hvad papyrusrullerne ikke er i Egyptens tørre klima.
Man ved ikke, hvorfor det er disse 2 datoer, der er valgt, og flere hypoteser er fremsat. Da Nassersøen skulle dannes besluttede man at flytte templet op på det bjerg, det var hugget ind i. Det blev gjort som et FN projekt og financieret af mange stater.
Væsentligt var, at man bibeholdt sol fænomenet.

6:
Når man har set disse steder, bliver det klart, at menneskene dengang må have haft et kendskab til matematik, og solens sinus bevægelse over himlen. De må også have haft kendskab til princippet i skudår, da solstrålerne ellers ville have ramt forbi efter nogle år.
I min barndom så vi stenaldermanden afbilledet med et bjørneskind, en kølle over skulderen og så slæbende en kvinde efter sig.
Det billede må man nok revidere ret meget, efterhånden som man kan få lov til at trænge ned i, hvad stenalderfolkene kunne dengang.
Man ved, at Egypterne og Minoerne på Kreta, havde et tæt sejlads samkvem. Vi ved, at man sejlede fra Libanon gennem Gibraltar strædet, og op langs den spanske og franske kyst. Man kan se af de fund der er gjort i Irland, at nogle mennesker også må være nået helt derop, og derigennem fået udvekslet kultur. I Danmark har man fundet stole fra Ægyptens oldtid i stenaldermenneskers grave.