På denne hjemmeside kan du læse om nogle af vores oplevelser med megalither, helleristninger og andre historiske mindesmærker på rejser rundt i verden.


God fornøjelse, Ulla og Jens V Bruun


Megalith består af ordene mega og lith. Mega er stor og lith er sten
Astroarkæologi består af ordene astro er stjerne, arkæo er fortiden og logi er læren om det der står foran logi altså læren om fortidens menneskers lære om stjerner og planeter og hvordan de brugte denne viden.

Vores interesse for dette vagtes efter vi i 2001 da vi rejste rundt i Irland.
Vi havde tidligere været i Egypten og set det fænomen der indtræder 22. februar og oktober med solen der når de 65m ind i Abusimbels indre og belyser 3 af 4 statuer. Den der ikke bliver belyst er guden over underverdenen. I New Grange er det solen, der kan nå 18 m ind og belyse bagvæggen, så man kan læse avis derinde 22.december.
Vi kendte i forvejen forholdene ved Stone Henge hvor solen når gennem en smal spalte mellem de høje sten og belyser et punkt d. 21.6 hvert år. Det vil sige at der engang i fortiden for 3000-5000 år siden var interesse for at lave noget der havde relation til solen og dens vandring på himmelvælvingen.

Vi fandt efterhånden ud af, at der er mange steder med stensætninger der har relation til solen, men også at der er mange der har relation til månen istedetfor solen. Vi begyndte derefter at lægge mærke til, at der var byggearkitektur i stenbyggeriet, som var ens forskellige steder med store afstande mellem hinanden. Det gav den idé at der måtte have været kommunikation mellem folk der boede omkring middelhavet og op langs Europas Atlanterhavs kyst.
På internettet kan man finde mange exempler på dette, og vi har derfor taget rundt til nogle af disse steder for at finde forskellige stensætninger og se om man kan udlede noget af den derved opståede viden.

Vi har lavet nogle sammenligninger mellem forskellige stensætninger og sat dem sammen i en billedserie. I Portugal har vi set hvordan nogle mennesker har integreret de gamle stenbyggerier i deres nuværende tilværelse. Andre steder er det tegn man kan se på f.ex. Malta og New Grange med spiraler. I Irland og på Menorca er der 2 bygninger af meget forskellig størrelse, men arkitektonisk samme stil.

Gravene er et kapitel for sig. Vi kan på nettet se stengrave fra Rusland over middelhavet og op til Danmark. De er en del forskellige. Der har været en tendens til at kalde alle disse stensætninger for grave, og det er de fleste nok også.
Senest har vi været ved Dolmen de Menga i Antequerra/Costa del sol. Dolmen de Menga er regnet for en af de største megalither. Går man ind i den er der nogle forhold der må få videnskabeligt interesserede til at studse. 1. Der er en brønd; 2. Der er stolpehuller i støttepillerne; 3. Der er ristninger i væggene med figurer. Det vil man normalt ikke lave i en grav.
Tilbage står spørgsmålet er Dolmen de Menga en tidligere bolig og den nærved liggende Dolmen de Viera det tilhørende gravsted?

At rejse rundt blendt vore forfædre på denne måde og stille spørgsmål er efter vores mening spændende og giver vores rejser et indhold som vi synes er spændende.